درباره جیرفت
 • جیرفت دریک نگاه   ( 5 مطالب )

  تعداد بخش

  3

   

  تعداد دهستان

  11

   

  تعداد شهر

  3

   

  تعداد روستا

  1128

   

  جمعیت شهرستان

  191371

  نفر

  جمعیت شهری

  106870

  نفر

  جمعیت روستایی

  82595

  نفر

  جمعیت غیربومی

  1906

  نفر

  تراکم جمعیت

  3/22

  درکیلومتر

  سرداران شهید

  14

   

  شهید

  384

   

  جانباز

  507

   

  آزاده

  81

   

  کل مدیران

  117

  نفر

  مدیران بومی

  89

  نفر

  مدیران غیربومی

  28

  نفر

  نرخ باسوادی

  %80

   

  نرخ بیکاری

  %30/12

   

  تعداد واحدهای دانشگاهی

  6

   

  تعداد دانشجو

  9118

  نفر

  تعداد مدارس

  668

   

  تعداد دانش آموزان

  48963

  نفر

  سطح زیر کشت زراعی

  25000

  هکتار

  سطح زیر کشت باغی

  27000

  هکتار

  میزان تولیدات کشاورزی

  739000

  تن

  میزان تولیدات دامی وآبزیان

  30404

  تن

  مساحت شهرستان

  83/8590

  کیلومتر

  تعداد رودخانه

  3

   

   

   

   

   

   

   

 • پیشینه تاریخی   ( 2 مطالب )

  سیمای پیشینه تاریخی شهرستان جیرفت

   

  همانگونه وجود" نیل "درمصرموجب پیدایی تمدن بزرگ شده وجود رود "هلیل"نیززمینه شکل گیری تمدن کهن را فراهم ساخته وارزشهایی پی ریخته که موجب بالندگی است.

  وجه تسمیه :جیرفت ازدوکلمه "جیر"به معنای پایین" افت" به معنای افتاده تشکیل شده است که روی هم مکانی گود وپایین افتاده است ونظر دیگر اینکه "جی" مخفف جوی آب نام داشته و"رفت" فعل ماضی از مصدر رفتن وروییدن وپاک کردن است که گفته می شود این شهر در گذشته به وسیله سیل مهیبی ازبین رفته که پس از آن گفته شده "جی رفت"

  تاریخ جیرفت قبل از اسلام :

  دلایل ومدارک معتبربخصوص کشفیات اخیروتپه های تاریخی موجودنه فقط ازوجود هزاران ساله  جیرفت قبل ازاسلام حکایت دارد بلکه چنین پیداست عظمت وبزرگی هلیل رود رادربرابربا نیل مصر وتمدن جیرفت را با تمدن مصرمی توان برابری داد. به اعتقاد مورخین وباستان شناسان شهر جیرفت شهر جیرفت بر اثر سیل سیل بنیان کنی نابود گردیده است وخرابه های کنونی شهر مسوم به دقیانوس یادگارآن است جیرفت درزمان مادها شهری آباد وپرجمعیت بوده اسکندر مقدونی درحلمه خود به کرمان که به سال 325 قبل از

  میلاد روی داده است از این شهر عبور کرده شهری که گدروزیا خوانده شده است.

  جیرفت بعد از اسلام:

  اگرچه بیش از99%جمعیت کنونی این شهرستان مسلمان تشکیل می دهد وتعهد وتعبد آنان قابل انکار نیست

  درابتدای حمله اعراب به ایران مقاومت هایی ازسوی مردم جیرفت صورت گرفت تا آنجا که دربیست سومین

  سال هجرت برای اولین بار عبدالله بن عامرسردارعرب موفق به تصرف جیرفت شد وجود آب وهوای شبیه عربستان موجب شد تابرخی ازاعراب دراین دیارسکونت گزیده وآنجا را مناسب حال خود بدانند در عین حال برخی از زرتشتیان این شهر تااواسط قرن سوم هجری مقاومت وآئین خودرا حفظ کردند بقایای دخمه ها ومقبره های زرتشتیان دردامنه کوههای بارزودهنه- گمرکان-گرم سالا رضا وبرخی نواحی دیگرموجود است

  جیرفت مدتها مکان مناسبی برای فعالیت فرقه های مختلف اسلامی بود تا آنجا یعقوب لیث صفاروبرادرش عمرلیث به جیرفت لشکر کشیده اند درابتدا مردم جبالبارز رامغلوب نموده وپس ازپیروزی عمرولیث در جیرفت مسجدی ساخت که تا قرن هفتم هجری به نام مسجد جامع موجود بود.

  ملک قارود سلجوقی جیرفت راپایتخت زمستانی سلجوقیان قرارداده است چنانچه محمدبنابراهیم در کتاب تاریخ سلجوقیان جیرفت رامسکن غرباء روم وهند ومنزل مسافران بروبحروخزینه متمولان گنج ارباب قدرتمندان شرق وغرب می داند.

  دکترپاریزی درکتاب پیغمبردزدان وتاریخ کرمان می گوید جیرفت درزمان ورود سپاه اعراب ومخصوصآ

  درزمان حمله عمربه ایران شهربسیاری آبادی بوده که به دست اعراب تصرف شده است واسکندر پس

  ازعبورازدشتهای داغ وسوزان درآن به آب ونان رسیده که این سرزمین درآن زمان پر جمعیت ترین ناحیه

  کرمان به شمارمی رفته است .

  حفاری های اخیر جیرفت ابعاد تازه ای ازتمدن هزاره های قبل ازمیلاد رادرجیرفت نمایان ساخته ارزش اشیاء به دست آمده که متاسفانه بوسیله فاچاقچیان درسراسرجهان به فروش رسیده دارای ارقام نجومی

  وغیرقابل تصوری است .

  دکترمجیدزاده سرپرست گروه حفاری جیرفت معتقد است درطول هلیل رودپادشاهی کهن وتمدن درخشانی

  به نام "ارت" وجودداشته که درکتاب خودبه عنوان "جیرفت کهن ترین تمدن شرق"با توجه به نام "ارت"

  جیرفت راکهن ترین نمدن شرق می داند واین تمدن کهن نه تنها به صورت دالان فرهنگی عمل می کرده بلکه

  درتشکیل کهن ترین تمدن بین النهرین که به سومری ها نسبت داده شده نقش به سزایی داشته وشاید خواستگاه آن بوده است .

   


 • موزه ها واماکن تاریخی   ( 1 مطلب )
 • تقسیمات شهرستان   ( 1 مطلب )

آب و هوای استان کرمانسامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکانسامانه پاسخگویی اینترنتی مسئولین

رزرو اینترنتی هتلخرید اینترنتی بلیت قطارپرداخت الکترونیکی قبوض

رهگیری مرسولات پستیپرداخت الکترونیکی قبوض جریمه